Naast het Bestuur zijn de werkgroepen essentieel om ons tuinenpark draaiende en leefbaar te houden. Heb je belangstelling om actief te worden in een van onderstaande werkgroepen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eén van de werkgroepleden neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt natuurlijk ook direct één van onderstaande contactpersonen benaderen!

Heb je een goed idee dat niet past binnen de huidige werkgroepen? Neem dan contact op met het bestuur en overleg over het eventueel opstarten van een nieuwe werkgroep. Suggesties zijn van harte welkom!

Momenteel zijn de volgende werkgroepen (met contactpersonen) actief:

 1. Activiteiten - Coby van Meerem, tuin 98
 2. Beleeftuin - Karolien van Gent, tuin 36
 3. Communicatie - Andrea Lehr, tuin 5
 4. Commissie Beeldend - Richard Tukker en Gea van Eck, tuin 49
 5. Ecologisch beheer 'De Punt' en 'De Komma' - Rob Vleeming, tuin 18
 6. Jubileumboek - Monique van der Linden, tuin 44
 7. Natuurwaarnemingen - Paul van Kan, tuin 127
 8. Onderhoud en beheer - Vacature
 9. Schouw (tuincontrole) - Emiel van Ekert, tuin 108
 10. Speeltuin - Alfred Buunk, tuin 34
 11. Taxatie - Hans Olling, tuin 52
 12. Tuinwinkel - Anton Bos, tuin 89
 13. Verenigingsgebouw Kantinebeheer - Diny Admiraal, tuin 19
 14. Verenigingsgebouw Schoonmaak - Nicole Begelinger, tuin 100
 15. Verenigingswerk - Coby van Meerem, tuin 98
 16. Voorplein - Paul van Kan, tuin 127

Beleeftuin

De Beleeftuin is onze openbare, educatieve tuin. Je vindt er onder andere een plukwand, een vlinder- en bijenborder en vier thema-bakken. Hier ligt voor honderden uren vrijwilligerswerk. En we zijn nog niet klaar: er volgt nog een verhoogde poel en een lemen wand met kijkkastjes. Met de bouw van Veemarkt 2.0 wordt De Pioniers nog nadruk-kelijker een rustpunt en inspiratieplek voor de wijk. De beleeftuin draagt daaraan bij.

Contactpersoon: Karolien van Gent (tuin 36)

Communicatie

De werkgroep communicatie draagt in eerste instantie zorg voor een goede communicatie tussen bestuur, werkgroepen en leden. Belangrijkste communicatie-middelen zijn de nieuwsbrief, de website en een actieve Facebookpagina. Daarnaast onderhoudt de groep contact met het bestuur, waardoor mededelingen en geplande activiteiten tijdig bij de leden bekend zijn.

Andere taken zijn: voorlichting naar gemeente, wijk en omwonenden. Zo is in 2008 een folder met rondwandeling uitgebracht, waar in 2015 een audiotour aan toegevoegd is. Op het park zijn informatieborden te vinden die door deze groep zijn ontwikkeld. Ook worden er excursies voor omwonenden georganiseerd.

In 2010 verscheen er een jubileumkalender met veel verhalen en foto's over toen en nu. De groep heeft het voornemen om het Huishoudelijk Reglement in een praktische versie te vertalen: 'Pionieren van A tot Z'.

Contactpersoon: Andrea Lehr (tuin 5)

Commissie Beeldend

De Commissie Beeldend brengt kunst en creativiteit in ons verenigingsgebouw. We richten exposities in en organiseren workshops waar verschillende creatieve technieken aan bod komen. Afwisselend worden de exposities gevuld met werk van Pioniers en met werk van kunstenaars of creatieve makers uit de omliggende buurten. Soms maken we een tentoonstelling met de werkstukken die gemaakt zijn bij een van de workshops. De exposities hebben meestal een link met tuinieren of natuur.

De workshops zijn laagdrempelig. Iedereen is welkom. Er is geen voorkennis nodig en er wordt alleen een bijdrage in de onkosten gevraagd.

De Commissie Beeldend sluit aan bij de traditionele creatieve activiteiten in ons tuinenpark. Samen kunst kijken en maken draagt bij aan het verenigingsleven en de buurtfunctie van De Pioniers.

Contactpersonen: Richard Tukker en Gea van Eck, tuin 49

Ecologisch beheer "De Punt-Komma"

Alle oeverhoeken van de Pioniers worden zo mogelijk ecologisch beheerd: de houtsingels, de oevers en enkele voormalige gazons, zoals De Punt en de Komma. Het streven is deze gebieden in een natuurlijke balans te brengen. Dat gebeurt o.a. door het dunnen van te dichte houtsingels (zodat er voldoende licht voor de kruid- en struiklaag blijft), door tweemaal per jaar maaien en het maaisel af te voeren en door het handmatig bestrijden van woekerplanten, elke winter de wilgen te knotten en daar waar nodig flink te snoeien.

We proberen zo veel mogelijk verschillende biotoopjes te krijgen, waardoor zo veel mogelijk planten en dieren een goed plekje kunnen vinden. En daarnaast proberen we het er ook gewoon een beetje prettig uit te laten zien. Een groep van 5 mensen verzorgd dit door minimaal elk seizoen gezamenlijk te werken op de Punt en Komma. Zin om ons te versterken ...? Je bent welkom!

Contactpersoon: Rob Vleeming (tuin 18)

Jubileumboek

Ons tuinenpark ATV De Pioniers bestaat 90 jaar op 7 november 2025! Dat jubileum gaan we vieren en bereiden we nu al voor. We hebben met een aantal Pioniers het plan opgevat om een jublileumuitgave te maken, over heden, verleden en toekomst van onze vereniging.

Al onze leden zijn hiervoor een bron van inspiratie. Met oud-leden en nieuwe leden houden we allerlei gesprekken.

Het jubileumboek wordt een tastbaar aandenken aan de weelde van de tuinen. Ook met (beelden van) de huidige weelde, niet perse van voren naar achteren chronologisch ingedeeld maar rond relevante thema’s. Magazine-achting, met veel beelden en luchtige toon.

Contactpersoon: Monique van der Linden (tuin 44)

Natuurwaarnemingen

Natuurwaarnemingen worden sinds 1997 bijgehouden door Paul van Kan. Hij houdt regelmatig flora- en fauna-inventarisaties op het park. Je kunt altijd meelopen met een inventarisatieronde, of meedoen aan een excursie. Ook waarnemingen van anderen worden door Paul geregistreerd. Het inventariseren van planten en dieren is een aangename, ontspannende bezigheid. Bovendien krijg je een goed beeld van de diversiteit aan soorten die in een volkstuinenpark een plek weten te vinden.

Die diversiteit is veel groter dan je zou verwachten en wordt met de jaren groter. Als je weet welke soorten er voorkomen en hoe ze reageren op ontwikkelingen, kun je het beheer daarop afstemmen. Of nuttige tips geven aan de leden. Het ecologisch belang van De Pioniers en andere tuinenparken voor de stad is heel groot. Om iedereen hierbij te betrekken hangt er een speciaal bord in de hal van de kantine. Hier kun je de laatste natuurnieuwtjes lezen, maar ook je eigen waarnemingen op kwijt. Waarnemingen op het bord worden regelmatig beoordeeld en doorgegeven naar www.waarneming.nl.

Lijkt het je leuk om regelmatig bij te dragen aan inventarisaties of het geven van excursies? Neem dan contact op met Paul. Ook kun je bij hem terecht als je een bijzonder dier hebt gezien.

Contactpersoon: Paul van Kan (tuin 127)

Onderhoud en beheer

Het park moet uiteraard onderhouden worden. Voor een deel ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente (watergangen, paden, houtsingels), voor een deel bij De Pioniers (opstallen, regulier onderhoud van plein, paden en groen). Zo blijft het park leefbaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Dit gaat in samenwerking met verschillende andere werkgroepen en het verenigingswerk.

Contactpersoon: Vacature

Schouw

Minimaal één keer per jaar schouwt de schouwcommissie namens het bestuur de tuinen en opstallen, met het oog op de correcte naleving van het huishoudelijk reglement. Het bestuur gaat in gesprek met een tuinlid dat in gebreke blijft.

Speeltuin

In een van de meest vertaalde Nederlandse boeken ooit benadrukte Johan Huizinga het niet te onderschatten belang van spel voor de mens: de ontwikkeling van cultuur komt in gevaar als we als mens niet meer kunnen spelen. Nou gaat het wat ver om onze speeltuin zoveel belang toe te dichten, maar toch…

De speeltuin heeft, behalve voor de kinderen van onze leden, een bijzondere functie in de buurt: er zijn maar weinig van dit soort plekken in dit deel van Utrecht, maar wel veel jonge gezinnen. Je vindt hier dan ook vaak mensen die (nog) geen lid zijn, maar wel van ons park genieten.

De speeltuingroep zorgt voor (klein) onderhoud van de speeltuin en houdt het grasveld, dat er naast ligt, netjes. En zorgt dat beide niet overwoekerd worden. Nieuwe leden van alle leeftijden zijn welkom.

Contactpersoon: Alfred Buunk (tuin 34)

Taxatie

Deze werkgroep taxeert huisjes van vertrekkende leden. Dat gebeurt op basis van een taxatieformulier via een vaste procedure. Er zijn minimaal twee, bij voorkeur drie personen bij een taxatie betrokken. De taxatieprijs vormt de basis waarop het huisje in verkoop gaat. De prijzen variëren sterk, afhankelijk van materiaal (hout of steen), formaat, extra voorzieningen (bv isolatie, tegelvloer) en vooral onderhoudstoestand. De minimum prijs voor een huisje is € 300,- (bij uitzonderlijke omstandigheden), de maximumprijs bedraagt € 8000,-. Naast de opstallen wordt ook het plantmateriaal van een tuin getaxeerd.

Contactpersoon: Hans Olling (tuin 52)

Tuinwinkel

De tuinwinkel is gevestigd naast de kantine en is bestemd voor de tuinleden zodat zij niet naar een tuincentrum hoeven te gaan. De winkel verkoopt de beste zaden, tuingrond en verder bijna alle tuinbenodigdheden. De kleine winst die daarop gemaakt wordt komt geheel ten goede aan de vereniging. De winkel wordt door een aantal leden gerund die iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn. Buiten de openingstijden kunt u bij één van de leden terecht. Niet alleen voor aanschaffingen, ook voor uw vragen of advies over tuinieren kunt u terecht in de winkel!

Contactpersonen: Anton Bos (tuin 89)

Verenigingsgebouw

Deze werkgroep doet de exploitatie van het verenigingsgebouw. Om dit veelomvattende werk goed te kunnen uitvoeren is er altijd behoefte aan uitbreiding! Het is leuk werk, je leert veel leden kennen en je helpt mee om de vereniging goed te laten draaien.

Wat houden de werkzaamheden in? Je draait vooral mee in de kantinediensten; op zaterdagochtend en soms zondag. Verder doet de werkgroep inkopen, zorgt voor de inrichting en schoonmaak van het gebouw. Bijzondere activiteiten zijn de catering tijdens evenementen, zoals ledenvergaderingen en open dagen. Het organiseren van creatieve middagen en andere activiteiten in het gebouw en het organiseren van contactmomenten voor leden is een andere taak. Tenslotte valt verhuur en exploitatie van het gebouw tot de verantwoordelijkheden. Een aparte groep vrijwilligers houdt de toiletten schoon.

Contactpersoon: Diny Admiraal (Kantine - tuin 19) en Nicole Begelinger (Toilet - tuin 100)

Verenigingswerk

Onze vereniging kan alleen bestaan door de inzet van de leden. Daarom is er in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement opgenomen dat de leden verplicht zijn om mee te draaien in het verenigingswerk, georganiseerd op zaterdagochtend. Tijdens dit verenigingswerk werk je samen met andere leden aan het onderhoud van het complex.

Voor 2024 zijn de data vastgesteld op elke 2e zaterdag van de maand: 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 14 september, 12 oktober en 9 november.

Leden van de werkgroep Verenigingswerk bepalen (in overeenstemming met de Beheergroep) welke werkzaamheden er uitgevoerd worden.

Het verenigingswerk vindt in de regel plaats op zaterdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur. Vanaf 9:15 uur staat de koffie klaar in het verenigingsgebouw. Ben je plotseling verhinderd, meld dit dan bij het bestuurslid dat het verenigingswerk aanstuurt. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je geeft dan tevens door op welke zaterdag je jouw aandeel inhaalt.

Indien je door ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet in staat bent voor langere tijd deel te nemen aan het verenigingswerk, neem dan contact op met het bestuur. We zoeken samen naar een oplossing. Je kunt het bestuur bereiken per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een briefje te doen in de brievenbus bij de winkel. Op zaterdagochtend is er meestal wel een bestuurslid in de kantine te vinden.

In plaats van verenigingswerk kun je ook deelnemen aan verschillende werkgroepen of gemeenschappelijke klussen die apart van het verenigingswerk gedaan worden. Bijvoorbeeld meewerken op De Punt en De Komma , onderhoud van het plein etc. Als je wil weten welke (werk)groepen nog aanvulling nodig hebben kun je contact opnemen met het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Je kunt daarnaast ook een bijdrage leveren aan de vereniging door actief te worden in een van de andere werkgroepen of het bestuur.

Contactpersoon: Coby van Meerem (tuin 98)

Voorplein

Zodra je via de Kögllaan het tuinenpark binnen komt beland je op een plein, omgeven door robuuste borders. Het plein is samen met het verenigingsgebouw het hart van ons park. Het is dé plek voor ontmoeting, rond de pomp. Een groep leden heeft het ontwerp bedacht. De beplanting is afgestemd op bijen, vlinders en andere insecten. Bovendien zijn de meeste planten droogtebestendig. Verschillende soorten hoge grassen zorgen voor een natuurlijk beeld, in ieder seizoen aantrekkelijk. Ieder voorjaar worden de borders beoordeeld en waar nodig aangepast en aangevuld. Een aantal leden houdt de borders mooi en vrij van onkruid.

Contactpersoon: Paul van Kan (tuin 127)