De Pioniers gaat zorgvuldig om met natuur. Door zo natuurlijk mogelijk te beheren krijgen meer planten en dieren een kans en valt er dus meer te beleven. Heemtuintjes 'de punt' en 'de komma', de boomsingels en de oevers worden zoveel mogelijk ecologisch beheerd. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer één hectare openbaar groen. Planten en dieren vinden hier een toevluchtsoord binnen de compacte stad Utrecht. Zo draagt de vereniging haar steentje bij aan meer natuur in de stad.

De Punt

In maart 2001 veranderden een aantal enthousiaste leden het toenmalige gazon bij de ingang aan de Kögllaan in een poel, omgeven door bloemrijk hooiland. De uitgegraven klei werd rond de poel verwerkt. De ondiepe poel is geschikt voor jonge vis en amfibieën. Op één plek werd zand bijgemengd, waarmee meer variatie in de bodem ontstond. Rond de poel werden drie takken van de schietwilg (slieten) in de grond gestoken. In de natte klei schieten ze direct wortel. Ze worden gesnoeid tot knotwilg.

In deze heemtuin komen steeds meer soorten planten die op deze zware, vruchtbare en vrij natte bodem thuishoren. Heemplanten (planten uit de streek) weten, meer dan cultuurplanten, een rijke insectenwereld aan te trekken. Er is dus altijd wat te beleven. Het is elk jaar weer spannend welke soorten planten verschijnen, uitgebreid zijn of verdwenen zijn.

In de nazomer, zodra de rijpe zaden gevallen zijn, wordt er gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd, zodat de bodem langzaam armer wordt en liefhebbers van stikstofrijke (voedselrijke) omstandigheden, zoals brandnetel, het zwaar krijgen. Dat maaien gebeurt gefaseerd, om insecten de kans te geven een toevluchtsoord te zoeken.

Komma, maaiveldje en natuurlijke oevers

Langs de vijver aan de achterkant van ons park liggen diverse ‘kleine’ natuurgebiedjes die we op natuurlijke wijze onderhouden. De oevers zijn makkelijk begaanbaar voor onze dieren: de zwaan met jongen, de eenden, de hoentjes, de ringslangen en de kikkers. Het maaien van De Komma en het achterveld gebeurt eveneens met de zeis en ook hier staan knotwilden, die ons vlechttakken geven voor hekken en andere bouwwerken.

Voor de ringslangen hebben we een broeihoop gebouwd, waar we ieder jaar rond de 70 eieren vinden. Kijk maar eens op het informatiebord, wat je te weten kunt komen over ringslangen!

De Pioniers heeft 2 heuse imkers die enkele bijenvolken houden in de bijenstal naast het maaiveld. We gaan er natuurlijk voor zoveel mogelijk bijenvriendelijke bloemen op ons terrein te laten bloeien. Ieder jaar wordt de honing feestelijk geslagen en verkopen we in het verenigingsgebouw Pioniershoning.

Stinzenbos

Onder de bomen bij de achteringang van ons tuinenpark zijn bij het 80 jarige bestaan van ons tuinenpark 80 bollen geplant. Daarmee hebben we een heus Stinzenbos. Gezien de kleiige bodem, de 'toemaak' met stadsvuil, de lichte kroon van essen en de aanvoer van goed composteerblad blad is onze boomsingel een ideale groeiplaats voor stinzenplanten. Dit zijn verwilderde cultuurplanten die bij oude buitenplaatsen en dergelijke oorspronkelijk zijn aangeplant en sindsdien hun eigen weg vinden. Je vindt ze bijvoorbeeld langs de Kromme Rijn en de Vecht. Vaak zijn het bol, knol of wortelstok-planten. Voorjaarsbloeiers, met vaak opvallende kleuren. Ons eigen Stinzenbos zal in de loop der jaren op eigen wijze gaan verwilderen.

Nog meer leven op ons park

Het kan wel eens gebeuren dat je je composthoop een tijdje niet kan gebruiken omdat er een eend zit te broeden. In droge tijden zetten we water neer voor de egeltjes. Het beheerplan heeft zorgvuldig vastgelegd welke bomen niet omgezaagd mogen worden omdat ze nestruimte bieden aan de eekhoorntjes, de spechten en andere vogels. We zijn diervriendelijk en proberen onze tuinen zo in te richten dat de dieren er voedsel en onderdak vinden. Bloemen voor de vlinders en bijen, houtstapeltjes voor de salamanders en de muizen. Nestkastjes voor de vogels en vleermuizen. Egelhuisjes, slangenhopen, bijenhotels, vijvertjes en zo voorts. Natuurlijk zijn we soms iets minder blij met ratten en slakken. Deze dieren proberen we dan op een natuurlijke manier te weren. Trots zijn we op onze bijenstal en de Pioniershoning.

Meer informatie over de flora en fauna op onze tuinenpark is te vinden op Natuur op ons park.