Ga naar de actuele site van ATV De Pioniers

Naast het Bestuur zijn de werkgroepen essentieel om ons tuinenpark draaiende en leefbaar te houden. Heb je belangstelling om actief te worden in een van onderstaande werkgroepen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Één van de werkgroepleden neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt natuurlijk ook direct één van onderstaande contactpersonen benaderen!

Heb je een goed idee dat niet past binnen de huidige werkgroepen? Neem dan contact op met het bestuur en overleg over het eventueel opstarten van een nieuwe werkgroep. Suggesties zijn van harte welkom!

De volgende werkgroepen hebben dringend versterking nodig: Verenigingsgebouw en Tentoonstelling!

Momenteel zijn de volgende werkgroepen (met contactpersonen) actief:

 1. Verenigingsgebouw – (nog niet bekend)
 2. Tuinwinkel – Dick Mathijsse, tuin 90
 3. Taxatie – Hans Olling, tuin 52
 4. Schouw (tuincontrole) – Wouter Keijser, tuin 27
 5. Onderhoud en beheer – Peter Verharen, tuin 43
 6. Tentoonstelling – Mia Canten, tuin 97
 7. Communicatie – Andrea Lehr, tuin 5
 8. Activiteiten – Coby van Meerem, tuin 98
 9. Plein – Coby van Meerem, tuin 98
 10. Verenigingswerk – Ronald Spruit, tuin 101 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 11. Ecologisch beheer 'De Punt' en 'De Komma' – Rob Vleeming, tuin 18
 12. Beleeftuin – Paul van Kan, tuin 127
 13. Natuurwaarnemingen – Paul van Kan, tuin 127

Verenigingsgebouw

Deze werkgroep doet de exploitatie van het verenigingsgebouw. Om dit veelomvattende werk goed te kunnen uitvoeren is er altijd behoefte aan uitbreiding! Het is leuk werk, je leert veel leden kennen en je helpt mee om de vereniging goed te laten draaien.

Wat houden de werkzaamheden in? Je draait vooral mee in de kantinediensten; op zaterdagochtend en soms zondag. Verder doet de werkgroep inkopen, zorgt voor de inrichting en schoonmaak van het gebouw. Bijzondere activiteiten zijn de catering tijdens evenementen, zoals ledenvergaderingen en open dagen. Het organiseren van creatieve middagen en andere activiteiten in het gebouw en het organiseren van contactmomenten voor leden is een andere taak. Tenslotte valt verhuur en exploitatie van het gebouw tot de verantwoordelijkheden.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ???

Tuinwinkel

De tuinwinkel is gevestigd naast de kantine en is bestemd voor de tuinleden zodat zij niet naar een tuincentrum hoeven te gaan. De winkel verkoopt de beste zaden, tuingrond en verder bijna alle tuinbenodigdheden. De kleine winst die daarop gemaakt wordt komt geheel ten goede aan de vereniging. De winkel wordt door een aantal leden gerund die iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn. Buiten de openingstijden kunt u bij één van de leden terecht. Niet alleen voor aanschaffingen, ook voor uw vragen of advies over tuinieren kunt u terecht in de winkel!

Contactpersonen: Dick Matthijsse (tuin 90) en Joop van Ree (tuin 55)

Taxatie

Deze werkgroep taxeert huisjes van vertrekkende leden. Dat gebeurt op basis van een taxatieformulier via een vaste procedure. Er zijn minimaal twee, bij voorkeur drie personen bij een taxatie betrokken. De taxatieprijs vormt de basis waarop het huisje in verkoop gaat. De prijzen variëren sterk, afhankelijk van materiaal (hout of steen), formaat, extra voorzieningen (bv isolatie, zonnepanelen, tegelvloer) en vooral onderhoudstoestand. De minimum prijs voor een huisje is € 500 euro (bij uitzonderlijke omstandigheden), de maximumprijs bedraagt € 7000. Naast de opstallen wordt ook verharding en plantmateriaal van een tuin getaxeerd.

Contactpersoon: Hans Olling (tuin 52)

Schouw

Er vindt een schouw plaats bij tuinen die verwaarloosd zijn. Vervolgens wordt er met tuinlid overlegd over hoe de tuin weer op orde kan komen. Deze commissie heeft tevens als taak de eigenaren te wijzen op de plicht de huisjes en bouwsels goed te onderhouden.

Contactpersoon: Wouter Keijser (tuin 27)

Communicatie

De werkgroep communicatie draagt in eerste instantie zorg voor een goede communicatie tussen bestuur, werkgroepen en leden. Belangrijkste communicatiemiddelen zijn de nieuwsbrief en de website. Daarnaast onderhoudt de groep contact met het bestuur, waardoor mededelingen en geplande activiteiten tijdig bij de leden bekend zijn. Andere taken zijn: voorlichting naar gemeente, wijk en omwonenden. Zo is in 2008 een folder met rondwandeling uitgebracht. Ook worden er excursies voor omwonenden georganiseerd. In 2010 verscheen er een jubileumkalender met veel verhalen en foto's over toen en nu. De groep heeft het voornemen om het Huishoudelijk Reglement in een praktische versie te vertalen: 'Pionieren van A tot Z'. Verder bestaat er de wens om een boek te maken over de geschiedenis van ons tuinenpark. Er is namelijk veel interessant materiaal voorhanden.

Contactpersoon: Andrea Lehr (tuin 5)

Onderhoud en beheer

Het park moet uiteraard onderhouden worden. Voor een deel ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente (watergangen, paden, houtsingels), voor een deel bij De Pioniers (opstallen, regulier onderhoud van plein, paden en groen). Zo blijft het park leefbaar. Vanuit het bestuur is Peter Verharen verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Dit gaat in samenwerking met verschillende andere werkgroepen en het verenigingswerk.

Contactpersoon: Peter Verharen (tuin 43)

Tentoonstelling

Ieder jaar wordt aan het einde van de zomer een tentoonstelling van producten van tuinleden georganiseerd; een oude Pioniers-traditie die vrijwel zonder onderbrekingen heeft plaats gevonden. Hart van de werkgroep bestond jaren uit Gerda en René van de Coterlet. Zij hebben dit in 2009 voor de laatste keer georganiseerd. Mia Canten is nu contactpersoon. De werkgroep zorgt voor de voorbereiding, bekendmaking en inrichting. De tentoonstelling wordt gehouden in het verenigingsgebouw. Dat is meestal in een weekend rond half augustus. Er zijn drie categorieën groente, bloemsierkunst en creatief. En sinds 2010 ook de categorieën jeugd en boeketten. Na afloop van de tentoonstelling worden er prijzen uitgedeeld, na beoordeling door een publieksjury en een vakjury. Nieuwe enthousiaste leden zijn zeer welkom! Het is erg leuk om samen in een paar dagen de tentoonstelling op te bouwen.

Contactpersoon: Mia Canten (tuin 97)

Ecologisch beheer "De Punt-Komma"

Alle oeverhoeken van de Pioniers worden zo mogelijk ecologisch beheerd: de houtsingels, de oevers en enkele voormalige gazons, zoals De Punt en de Komma. Het streven is deze gebieden in een natuurlijke balans te brengen. Dat gebeurt o.a. door het dunnen van te dichte houtsingels (zodat er voldoende licht voor de kruid- en struiklaag blijft), door tweemaal per jaar maaien en het maaisel af te voeren en door het handmatig bestrijden van woekerplanten. Een enthousiaste groep van ruim 10 mensen heeft dit op zich genomen. De komende jaren wil de groep zich vooral richten op de opengemaakte houtsingels. De takkenrillen moeten worden hersteld en soms geheel opnieuw worden aangelegd. Op open en zonnige plekken worden voorzieningen voor (solitaire) bijen gemaakt. Ook egels krijgen in het beheer extra aandacht. Als je vragen hebt over ecologisch beheer of wil je in je eigen tuin diervriendelijk maken, dan kun je bij een van de leden terecht.

Contactpersoon: Rob Vleeming (tuin 18)

Beleeftuin

De Beleeftuin is onze openbare, educatieve tuin. Je vindt er onder andere een plukwand, een vlinder- en bijenborder en vier thema-bakken. Hier ligt voor honderden uren vrijwilligerswerk. En we zijn nog niet klaar: er volgt nog een verhoogde poel en een lemen wand met kijkkastjes. Met de bouw van Veemarkt 2.0 wordt De Pioniers nóg nadrukkelijker een rustpunt en inspiratieplek voor de wijk. De beleeftuin draagt daaraan bij.

Contactpersoon: Paul van Kan (tuin 127)

Natuurwaarnemingen

Natuurwaarnemingen worden sinds 1997 bijgehouden door Paul van Kan. Hij houdt regelmatig flora- en fauna-inventarisaties op het park. Je kunt altijd meelopen met een inventarisatieronde, of meedoen aan een excursie. Ook waarnemingen van anderen worden door Paul geregistreerd. Het inventariseren van planten en dieren is een aangename, ontspannende bezigheid. Bovendien krijg je een goed beeld van de diversiteit aan soorten die in een volkstuinenpark een plek weten te vinden. Die diversiteit is veel groter dan je zou verwachten en wordt met de jaren groter. Als je weet welke soorten er voorkomen en hoe ze reageren op ontwikkelingen, kun je het beheer daarop afstemmen. Of nuttige tips geven aan de leden. Het ecologisch belang van De Pioniers en andere tuinenparken voor de stad is heel groot. Om iedereen hierbij te betrekken hangt er een speciaal bord in de hal van de kantine. Hier kun je de laatste natuurnieuwtjes lezen, maar ook je eigen waarnemingen op kwijt. Waarnemingen op het bord worden regelmatig beoordeeld en doorgegeven naar www.waarneming.nl. Lijkt het je leuk om regelmatig bij te dragen aan inventarisaties of het geven van excursies? Neem dan contact op met Paul. Ook kun je bij hem terecht als je een bijzonder dier hebt gezien.

Contactpersoon: Paul van Kan (tuin 127)

Verenigingswerk - Tuindiensten

Onze vereniging en tuinencomplex kan alleen bestaan door de inzet van de leden. Daarom is er in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement opgenomen dat de leden verplicht zijn om 5 keer per jaar (tussen april en oktober) mee te draaien in de tuindienst, georganiseerd op zaterdagochtend. Tijdens het verenigingswerk werk je samen met andere leden aan het onderhoud van het complex.

Leden van de werkgroep Verenigingswerk bepalen (in overeenstemming met de Beheergroep) welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. In het voorjaar krijg je het nieuwe rooster per mail of post toegestuurd; het nieuwe rooster kun je dan vanaf dat moment hier vinden.

Het verenigingswerk vindt in de regel plaats op zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar in de het verenigingsgebouw. Ben je plotseling verhinderd, meld dit dan bij het bestuurslid wat het verenigingswerk aanstuurt. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je geeft dan tevens door op welke zaterdag je jouw aandeel inhaalt.

Indien je door ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet in staat bent voor langere tijd deel te nemen aan het verenigingswerk, neem dan contact op met het bestuur. We zoeken samen naar een oplossing. Je kunt het bestuur bereiken per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een briefje te doen in de brievenbus aan het toegangshek aan de Köglllaan. Op zaterdagochtend is er meestal wel een bestuurslid in de kantine te vinden.

Wil je bij meewerken op de Punt en de Komma neem dan contact op met Rob Vleming, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het werken daar valt ook onder verenigingswerk. Je kunt daarnaast ook een bijdrage leveren aan de vereniging door actief te worden in een van de werkgroepen of het bestuur.