Een tuinenpark staat natuurlijk vol niet-inheemse planten. Ze worden ook wel exoten of cultivars genoemd. Ze staan in onze tuinen en verbreiden zich soms van daaruit spontaan in de groenstroken. Ook verschijnen er op de meest onverwachtse plekken spontaan inheemse planten. Soms geliefd, zoals madeliefje, soms verafschuwd, zoals zevenblad.  In beide gevallen gaat het om inheemse natuur.  Vooral in de heemtuintjes 'De Punt' en 'De Komma' is volop ruimte voor spontane vestiging van planten. Ook in en om het water kun je veel inheemse planten aantreffen, zoals moeraswalstro en grote waterweegbree.