Tuinenparken: groene longen in de stad

We kunnen niet zonder natuur in de stad. Tuinenparken dragen daar aan bij. Evenals de buur-tuinenparken 'De Driehoek' en 'Ons Buiten', is De Pioniers een groene oase van rust in Utrecht Noordoost. De natuur komt er op adem. Wij Pioniers ook! Er leven veel soorten dieren. Dat komt door de grote variatie in begroeiing en door de verbinding met het buitengebied via waterwegen en spoorwegtaluds.

Vogels, vleermuizen, spitsmuizen en de egel helpen de overvloed aan insecten onder controle te houden. Overhoekjes, natuurterreintjes, houtsingels met takkenrillen, kilometers slootoever, hagen, nestkasten, vijvers: het zijn allemaal plaatsen waar dieren zich kunnen vestigen. De laatste decennia is zijn de omstandigheden nog gunstiger geworden: er wordt extensiever en op een natuurlijke manier getuinierd en er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. De bomen op en rondom het complex zijn inmiddels behoorlijk groot en geschikt geworden voor boomvogels zoals spechten.

Heb je zelf waarnemingen, schrijf het op het waarnemingenbord in de hal van het verenigingsgebouw of meld je waarneming bij Paul van Kan, tuin 127.