Een beheerplan geeft aan wat je moet doen in het groen om de gewenste streefbeelden te bereiken of te behouden. Daar zit altijd een planning aan, meestal voor een periode van 10 jaar. Het beheerplan voor De Pioniers is veel meer dan een standaard beheerplan voor de boomsingels. Het gaat namelijk over het geheel, over de samenhang. En het gaat over alle aspecten van groen, dus ook over recreatie, beleving, flora en fauna. Het gaat over de toekomst van De Pioniers als totaliteit.

Klik hier om het beheerplan te downloaden.