Vlinders zijn net mensen. Ze verblijven graag in de luwte van de bosrand; uitzicht over een veld vol bloemen; lekker in de zon. De meeste vlindersoorten komen pas bij 18 graden te voorschijn. Op De Pioniers zijn de afgelopen jaren 16 soorten dagvlinders gezien. Wist je dat 20 soorten dag- en nachtvlinders afhankelijk zijn van brandnetels? Deze door tuinliefhebbers minder geliefde plant heeft dus ook z'n voordelen.

De vlinderbevolking wisselt nogal per jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook zijn er soorten die vroeger veel vaker werden gezien en nu nog maar zelden. De kleine vos, ook bekend als schoenlapper, zien we nog maar weinig op De Pioniers. De gehakkelde aurelia en het bont zandoogje laten zich de laatste 10 jaar juist steeds meer in onze tuinen zien.

In 2010 vlogen er regelmatig kleine vuurvlinders en icarusblauwtjes rond, onder andere op de beleeftuin: soorten die we toch vooral van natuurterreinen en bermen kennen. Hieronder links de kleine vuurvlinder en rechts het icarusblauwtje (man).

Nederland telt ruim 50 soorten dagvlinders, meer dan 2000 nachtvlinders en 70 soorten libellen. Wil je meer weten over vlinders of libellen, hun leefwijze en leefgebied? Heb je een vlinder gezien en je wilt weten welk soort? Neem een kijkje op vlindernet of libellennet.