De liefde van tuinliefhebbers voor zoogdieren verschilt nogal per soort. Zo staan mol, woelrat en bruine rat op onze 'zwarte lijst'. Het konijn is hier lang niet meer gezien, maar is ook een kanshebber. In de beginjaren van het complex vormden ze een ware plaag. Ook hazen kwamen zich geregeld te goed doen aan de groenten die we teelden.

Op de Rode Lijst van zoogdieren, kun je als zoogdier maar beter niet terecht komen: hier staan bedreigde diersoorten. Op deze lijst, vastgesteld door het ministerie van LNV, staan bijvoorbeeld alle vleermuizen: zij zijn strikt beschermd.

De egel is favoriet en wordt elk jaar geregeld gezien. Op de tuinen vindt hij voldoende slakken, goede overwinteringsplekken in de houtsingel of composthopen en - heel belangrijk in de stad - weinig barrières. In 2010 is een egelhuis gebouwd en heeft een plek op de beleeftuin gekregen.

Bij de zoogdiervereniging kom je meer te weten over alle soorten in Nederland en hoe je aan hun leefgebied kunt bijdragen.

Lees over de bosmuizen die op het tuinenpark in een huisje gesignaleerd zijn.