PioDeelt is een initiatief waarbij wij leden willen stimuleren om gereedschap, materiaal en/of diensten te delen met andere leden. Hiermee wordt het gemeenschapsgevoel versterkt en gaan we duurzaam met onze bezittingen om. We bundelen als vereniging onze kennis, kracht en middelen.


Hoe werkt het en hoe neem ik deel?

 • Vul het aanmeldformulier in om deel te nemen aan PioDeelt.
 • In dit formulier kan worden aangegeven welke materialen/diensten je wenst aan te bieden aan andere leden. Je opgave verwerken wij in de lijst.
 • In het formulier kun je ook aangeven of je wilt deelnemen aan de PioDeelt WhatsApp-groep.

Overzichtslijst

 • In de overzichtslijst worden alle door leden aangeboden producten en/of diensten weergegeven.
 • In deze lijst is zichtbaar door welk lid een product of dienst wordt aangeboden.
 • Alleen het tuinnummer en telefoonnummer van de leden wordt getoond. In verband met privacy-overwegingen worden andere gegevens niet openbaar getoond.
 • In de overzichtslijst kan ook worden gezocht op trefwoord om snel producten en/of diensten te vinden.

PioDeelt WhatsApp-groep

 • Leden kunnen zich via het aanmeldformulier aanmelden voor de PioDeelt WhatsApp-groep.
 • In deze groep kunnen oproepen worden gedaan voor producten of diensten, die niet via het formulier worden aangeboden.
 • De WhatsApp-groep wordt strikt gebruikt voor het zoeken van contact en niet voor het onderhandelen over producten of diensten. Alleen relevante berichten met een vraag voor een product en/of dienst en de reactie daarop worden toegestaan.
 • Voortzetting van gesprekken na het leggen van contact dienen persoonlijk plaats te vinden.

Afmelden van niet langer aangeboden producten en/of diensten

 • Via het aanmeld/mutatieformulier kun je aangeboden producten en/of diensten van de overzichtslijst laten toevoegen, verwijderen of aan laten passen.
 • Verzoek om één of meerdere producten en/of diensten die je niet langer wilt aanbieden, af te melden. Zo voorkomt je onnodige belletjes.

Tips

Maak onderling duidelijke afspraken over het gebruik van de artikelen:

 • Hoelang kan ik het artikel gebruiken?
 • Wat spreken we af als het artikel beschadigd raakt tijdens de leenperiode?
 • Hoe kan het artikel veilig gebruikt worden? Instrueer elkaar bij het veilig gebruik van gereedschap.
 • Het is wenselijk om bij het gebruikt van de geleende artikelen in bezit te zijn van een WA-verzekering om eventuele ontstane schade te kunnen dekken.

Disclaimer

De Vereniging ATV De Pioniers is alleen verantwoordelijk voor de dienst* “PioDeelt” en draagt op géén enkele manier verantwoordelijkheid voor de afspraken, die de leden onderling maken! Ook het proces van uitwisseling en gebruik van de artikelen valt niet onder onze dienst en verantwoording. Onder de dienst “PioDeelt” verstaan wij: het beheer van de WhatsAppgroep, het onderhouden van de website en het voeren van de registratie. Wij bemiddelen niet bij ontstane conflicten.

 

 

PioDeelt